Přejít na hlavní obsah

Navigace


Do­ku­men­ty

Ob­sah strán­ky

  1. U­sne­se­ní za­stu­pi­tel­stva ob­ce
  2. Jme­no­vá­ní
  3. Vy­hlá­š­ky
  4. Na­ří­ze­ní
  5. Rozpočty
  6. Závěrečné účty
  7. Celkové vyučtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
  8. Ú­zem­ní plán
  9. Vý­roč­ní zprá­vy o po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí

U­sne­se­ní za­stu­pi­tel­stva ob­ce

2/2014XHTML [10 KiB]PDF [86 KiB]Word [24 KiB]
1/2014XHTML [10 KiB]PDF [86 KiB]Word [23 KiB]
4/2013XHTML [11 KiB]PDF [96 KiB]Word [27 KiB]
3/2013XHTML [10 KiB]PDF [87 KiB]Word [24 KiB]
2/2013XHTML [12 KiB]PDF [93 KiB]Word [22 KiB]
1/2013XHTML [12 KiB]PDF [97 KiB]Word [26 KiB]
4/2012XHTML [10 KiB]PDF [94 KiB]Word [24 KiB]
3/2012XHTML [9 KiB]PDF [84 KiB]Word [21 KiB]
2/2012XHTML [8 KiB]PDF [76 KiB]Text OpenDocument [22 KiB]
1/2012XHTML [11 KiB]PDF [85 KiB]Text OpenDocument [23 KiB]
5/2011XHTML [8 KiB]PDF [84 KiB]Word [22 KiB]
4/2011XHTML [8 KiB]PDF [74 KiB]Text OpenDocument [22 KiB]
3/2011XHTML [9 KiB]PDF [73 KiB]Text OpenDocument [22 KiB]
2/2011XHTML [8 KiB]PDF [78 KiB]Word [18 KiB]
1/2011XHTML [7 KiB]PDF [83 KiB]Word [12 KiB]
5/2010XHTML [6 KiB]PDF [81 KiB]Word [11 KiB]
4/2010XHTML [5 KiB]PDF [75 KiB]Word [18 KiB]
3/2010XHTML [9 KiB]PDF [83 KiB]
2/2010XHTML [11 KiB]PDF [96 KiB]Word [14 KiB]
1/2010XHTML [7 KiB]PDF [84 KiB]Text OpenDocument [23 KiB]
6/2009XHTML [5 KiB]PDF [72 KiB]Text OpenDocument [21 KiB]
5/2009XHTML [7 KiB]PDF [74 KiB]Text OpenDocument [24 KiB]
4/2009XHTML [2 KiB]PDF [62 KiB]Text OpenDocument [14 KiB]
3/2009XHTML [11 KiB]PDF [88 KiB]Text OpenDocument [27 KiB]
2/2009XHTML [6 KiB]PDF [73 KiB]Text OpenDocument [18 KiB]
1/2009XHTML [5 KiB]PDF [75 KiB]Text OpenDocument [18 KiB]
6/2008XHTML [7 KiB]PDF [85 KiB]Text OpenDocument [19 KiB]
5/2008XHTML [7 KiB]PDF [85 KiB]Text OpenDocument [24 KiB]
4/2008XHTML [2 KiB]PDF [57 KiB]Text OpenDocument [12 KiB]
3/2008XHTML [6 KiB]PDF [86 KiB]Text OpenDocument [20 KiB]
2/2008XHTML [7 KiB]PDF [60 KiB]Text OpenDocument [19 KiB]
1/2008XHTML [2 KiB]PDF [48 KiB]Text OpenDocument [12 KiB]
4/2007XHTML [5 KiB]PostScript [32 KiB]Text OpenDocument [19 KiB]
3/2007XHTML [4 KiB]PostScript [24 KiB]Text OpenDocument [11 KiB]
2/2007XHTML [4 KiB]PostScript [24 KiB]Text OpenDocument [15 KiB]
1/2007XHTML [4 KiB]PostScript [27 KiB]Text OpenDocument [16 KiB]
7/2006XHTML [5 KiB]PDF [70 KiB]
6/2006XHTML [4 KiB]PostScript [24 KiB]
5/2006XHTML [2 KiB]PostScript [21 KiB]
4/2006XHTML [3 KiB]PostScript [23 KiB]
3/2006XHTML [3 KiB]PostScript [22 KiB]
2/2006XHTML [3 KiB]PostScript [22 KiB]
1/2006XHTML [4 KiB]PostScript [24 KiB]
4/2005XHTML [3 KiB]PostScript [23 KiB]
3/2005XHTML [3 KiB]PostScript [166 KiB]
2/2005XHTML [4 KiB]PostScript [168 KiB]
1/2005HTML [1 KiB]PostScript [4 KiB]
7/2004XHTML [3 KiB]PDF [27 KiB]
6/2004HTML [2 KiB]PostScript [5 KiB]
5/2004HTML [1 KiB]PostScript [4 KiB]
4/2004HTML [2 KiB]PostScript [166 KiB]
3/2004HTML [2 KiB]PostScript [166 KiB]
2/2004XHTML [3 KiB]PostScript [27 KiB]
1/2004XHTML [1 KiB]PostScript [16 KiB]
7/2003XHTML [4 KiB]PDF [30 KiB]
6/2003XHTML [3 KiB]PostScript [20 KiB]
5/2003XHTML [3 KiB]PostScript [17 KiB]
4/2003XHTML [3 KiB]PostScript [20 KiB]
3/2003XHTML [5 KiB]PDF [26 KiB]
2/2003XHTML [4 KiB]PostScript [20 KiB]
1/2003XHTML [5 KiB]PDF [24 KiB]
5/2002XHTML [1 KiB]PostScript [15 KiB]
2/2002 O zřízení finančního výboruXHTML [2 KiB]PostScript [106 KiB]
2/2002 O zřízení kontrolního výboruXHTML [3 KiB]PostScript [106 KiB]
2/2002HTML [3 KiB]PostScript [107 KiB]
1/2002XHTML [6 KiB]PostScript [25 KiB]

Jme­no­vá­ní

2006 Jme­no­vá­ní čle­nů jed­no­t­li­vých vý­bo­rů a ko­mi­síXHTML [2 KiB]PDF [54 KiB]

Vy­hlá­š­ky

2/2012 o mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [14 KiB]PDF [108 KiB]Word [42 KiB]
1/2012 o mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [5 KiB]PDF [75 KiB]Word [18 KiB]
3/2011 o mí­s­t­ních po­plat­cíchXHTML [16 KiB]PDF [108 KiB]Word [29 KiB]
2/2011 kte­rou se sta­no­vu­je ú­hra­da vod­né­ho ve dvou­slož­ko­vé for­měXHTML [5 KiB]PDF [66 KiB]Word [12 KiB]
1/2011 o mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [5 KiB]PDF [51 KiB]Word [13 KiB]
1/2009 o mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [6 KiB]PDF [37 KiB]
1/2008 o mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [4 KiB]PostScript [39 KiB]
1/2007 o mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [4 KiB]PostScript [40 KiB]
2/2006 Po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psaXHTML [4 KiB]PostScript [32 KiB]
1/2006 O mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [4 KiB]PDF [40 KiB]
4/2004 O mí­s­t­ním po­plat­ku za pro­voz sy­s­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­stra­ňo­vá­ní ko­mu­nál­ních od­pa­důXHTML [8 KiB]PostScript [173 KiB]
3/2004 O mí­s­t­ních po­plat­cíchXHTML [12 KiB]PostScript [61 KiB]
2/2004 O mí­s­t­ních po­plat­cíchHTML [9 KiB]PostScript [174 KiB]
1/2004 O vý­ši ná­jem­né­ho z po­zem­ků ve vlast­ni­c­tví ob­ceHTML [2 KiB]PostScript [167 KiB]
2/2003 O míst­ních po­plat­cíchHTML [11 KiB]PostScript [32 KiB]
1/2003 Po­vin­no­s­ti dr­ži­te­le psaHTML [3 KiB]PostScript [107 KiB]
1/02 O mí­s­t­ních po­plat­cíchHTML [11 KiB]PostScript [420 KiB]
2/95 O ve­řej­ném po­řád­kuXHTML [14 KiB]PostScript [422 KiB]

Na­ří­ze­ní

1/2005 O zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cíXHTML [4 KiB]PostScript [33 KiB]
1/2004 O zim­ní ú­drž­bě míst­ních ko­mu­ni­ka­cíXHTML [6 KiB]PostScript [13 KiB]
2/2002 O spa­lo­vá­ní rost­lin­ných ma­te­ri­ál­ůXHTML [6 KiB]PostScript [211 KiB]

Rozpočty

Vý­voj roz­poč­tuProstý text [229 B]SVG [2 KiB]PNG [9 KiB]
2012 PříjmyPDF [88 KiB]Text OpenDocument [15 KiB]
2012 VýdajePDF [87 KiB]Text OpenDocument [15 KiB]
2012 Výdaje podrobněPDF [85 KiB]Text OpenDocument [20 KiB]
2011XHTML [4 KiB]
2011 PříjmyPDF [90 KiB]Text OpenDocument [14 KiB]
2011 VýdajePDF [89 KiB]Text OpenDocument [15 KiB]
2010XHTML [4 KiB]PDF [104 KiB]Text OpenDocument [11 KiB]
2009XHTML [4 KiB]PDF [81 KiB]Text OpenDocument [10 KiB]
2008XHTML [4 KiB]PostScript [17 KiB]
2007XHTML [4 KiB]PostScript [19 KiB]
2006XHTML [4 KiB]PostScript [20 KiB]
2005XHTML [4 KiB]PostScript [15 KiB]
2004XHTML [6 KiB]PostScript [25 KiB]
2003XHTML [6 KiB]PostScript [25 KiB]

Závěrečné účty

2013 PříjmyWord [12 KiB]PDF [75 KiB]
2013 Výdaje o ostatníWord [44 KiB]PDF [158 KiB]
2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ÚherčicePDF [2 MiB]
2012 PříjmyWord [12 KiB]PDF [74 KiB]
2012 Výdaje o ostatníWord [44 KiB]PDF [165 KiB]
2011 PříjmyWord [12 KiB]PDF [75 KiB]
2011 Výdaje o ostatníText OpenDocument [23 KiB]PDF [163 KiB]
2010XHTML [22 KiB]
2010 PříjmyWord [11 KiB]PDF [78 KiB]
2010 Výdaje o ostatníWord [40 KiB]PDF [149 KiB]
2009XHTML [17 KiB]
2009 PříjmyText OpenDocument [21 KiB]PDF [93 KiB]
2009 Výdaje a dotaceWord [33 KiB]PDF [129 KiB]

Celkové vyučtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyúčtování výpočtu vodného za rok 2010PNG [128 KiB]

Ú­zem­ní plán

Za­dá­ní ú­zem­ní­ho plá­nu Ú­her­či­ceXHTML [66 KiB]PDF [235 KiB]Word [154 KiB]
Za­dá­ní ú­zem­ní­ho plá­nu Ú­her­či­ce – Funk­ční vy­u­ži­tíPNG [2 MiB]PDF [908 KiB]
Za­dá­ní ú­zem­ní­ho plá­nu Ú­her­či­ce – Vý­kres li­mi­tůPNG [1 MiB]PDF [850 KiB]
Ú­zem­ní plán Ú­her­či­ce sr­pen 2009HTML [306 KiB]PDF [691 KiB]Word [337 KiB]
O­dů­vod­ně­ní ú­zem­ního plánu Ú­her­či­ce sr­pen 2009HTML [312 KiB]PDF [590 KiB]Word [210 KiB]
Hlav­ní vý­kres ú­zem­ní­ho plá­nu Ú­her­či­ce sr­pen 2009PNG [2 MiB]PDF [1 MiB]

Vý­roč­ní zprá­vy o po­sky­to­vá­ní in­for­ma­cí

2013XHTML [3 KiB]PDF [27 KiB]
2012XHTML [3 KiB]PDF [19 KiB]
2011XHTML [3 KiB]PDF [19 KiB]
2010XHTML [3 KiB]PDF [16 KiB]
2009XHTML [3 KiB]PDF [16 KiB]
2008XHTML [3 KiB]PDF [17 KiB]
2007XHTML [2 KiB]PostScript [21 KiB]
2006XHTML [2 KiB]PostScript [17 KiB]
2005XHTML [2 KiB]PostScript [14 KiB]
2004XHTML [2 KiB]PostScript [4 KiB]
2003XHTML [2 KiB]PostScript [83 KiB]

Výz­nam jed­no­t­li­vých zkra­tek, po­pis for­má­tů a jak pro­hlí­žet vý­še u­ve­de­né do­ku­men­ty na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strá­nce.