Jmenování členů jednotlivých výborů a komisí

Podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byli dne 26. 10. 2006 zvoleni předsedové výborů a komisí a dne 4. 12. 2006 jmenováni členové výborů a komisí.

Finanční výbor
předseda Rostislav Dulínek, členové Kamila Mádlová a Václav Škaryd
Kontrolní výbor
předseda Lubomír Zima, členové Jiřina Bochníčková a Hana Škarydová
Stavební komise
předseda Luboš Friede, členové Stanislav Nevečeřal a Tomáš Zaplatílek
Komise životního prostředí, zemědělství a lesního hos­po­dář­ství
předseda Pavel Horák, členové Michal Tatíček a Jaroslav Tlapák
Komise pro kddturu, sport a mládež
předseda Pavel Tvrdík, Jana Budková, Věra Horáková a Miroslava Šuthová
Sbor pro občanské záležitosti
Jiřina Bochníčková, Pavel Horák, Věra Horáková, Věra Pleskotová a Ludmila Ševčíková
Jana Písařová
starostka