Rozpočet na rok 2004

1. Příjmy
1111daň ze závislé činnosti95 100 Kč
1112daň z podnikání18 000 Kč
1113daň se zvláštní sazbou9 000 Kč
1121daň právnických osob94 000 Kč
1211DPH186 000 Kč
1511daň z nemovitstí60 000 Kč
1361správní poplatky1 000 Kč
1337poplatky za komunální odpad35 500 Kč
1341poplatky za psy2 700 Kč
4112dotace na státní správu1 200 Kč
1012 2131nájem z pozemků51 500 Kč
1031 2111prodej dřeva1 500 Kč
2310 2111poplatky za vodu20 000 Kč
6310 2141úrok7 000 Kč
3722 2111třídění odpadu4 000 Kč
celkem586 500 Kč
2. Výdaje
2212 5169zimní údržba komunikací8 000 Kč
2212 5171opravy místních komunikací10 000 Kč
2310 5169oprava vodovodu10 000 Kč
2310 5139materiál vodovod10 000 Kč
2310 5154el. energie vodárna7 000 Kč
2310 5021odměna odborný dozor7 000 Kč
2310 6121investiční akce — vodovod147 300 Kč
3113 5321příspěvek na ZŠ7 200 Kč
3111 5321příspěvek na MŠ4 800 Kč
3314 5021odměna knihovník3 600 Kč
3314 5136knížky MLK1 000 Kč
3319 5021odměna kronikář2 500 Kč
3399 5175občerstvení1 500 Kč
odpočívadlo (cyklotrasy)4 500 Kč
3399 5194věcné dary5 000 Kč
3631 5154el. energie VO35 000 Kč
3631 5169opravy VO14 500 Kč
3639 5329mikroregion3 100 Kč
3722 5169odvoz odpadů35 000 Kč
3722 5137nový kontejner10 000 Kč
nákup křovinořezu30 000 Kč
6112 5023odměny zastupitelstva45 000 Kč
6112 5173cestovné zastupitelstva3 000 Kč
6171 5011mzdy zaměstnanců65 000 Kč
6171 5021dohody o prov. práce a prac. činnosti20 000 Kč
6171 5031sociální pojištění17 000 Kč
6171 5032zdravotní pojištění6 000 Kč
6171 5038pojistné za zaměstnance500 Kč
6171 5136sbírky zákonů a pulbikace OÚ12 000 Kč
6171 5139kancelářské potřeby10 000 Kč
6171 5161poštovné3 000 Kč
6171 5162rozhlas a telefon15 000 Kč
6171 5163pojistné OÚ6 000 Kč
6171 5169služby1 000 Kč
6171 5168služby výpočetní techniky18 000 Kč
6171 5173cestovné zaměstnanci1 000 Kč
6171 5175občerstvení1 000 Kč
6171 5361kolky1 000 Kč
6310 5163poplatky za účet4 000 Kč
6171 5167školení zaměstnanců1 000 Kč
celkem586 500 Kč