Rozpočet obce Úherčice na rok 2005

1. Příjmy
daň ze závislé činnosti105 000 Kč
daň ze samost. výdělečné činnosti120 000 Kč
daň zvláštní sazbou16 000 Kč
daň právnických osob120 000 Kč
DPH200 000 Kč
komunální odpad44 500 Kč
poplatek za psa2 700 Kč
správní poplatky1 000 Kč
daň z nemovitostí60 000 Kč
dotace na státní správu1 300 Kč
dotace na vodovod2 160 000 Kč
zemědělství1 500 Kč
pěstební činnost100 000 Kč
pitná voda350 000 Kč
činnosti knihovnické100 Kč
komunální služby a územní rozvoj1 100 000 Kč
komunální odpad (třídění odpadu)4 000 Kč
činnost místní správy3 500 Kč
obecné příjmy4 000 Kč
celkem4 393 600 Kč
2. Výdaje
pěstební činnost1 500 Kč
silnice62 000 Kč
pitná voda1 685 000 Kč
dotace na výstavbu vodovodu2 160 000 Kč
předškolní zařízení7 900 Kč
základní školy8 100 Kč
činnosti knihovnické4 600 Kč
kultura (kronikář)2 500 Kč
kultura (věcné dary)6 500 Kč
veřejné osvětlení49 500 Kč
komunální služby a úz. rozvoj39 000 Kč
komunální odpad45 000 Kč
zastupitelstva obcí50 000 Kč
činnost místní správy240 000 Kč
obecné výdaje7 000 Kč
finanční vypořádání25 000 Kč
celkem4 393 600 Kč