Rozpočet obce Úherčice na rok 2006

1. Příjmy
daň ze závislé činnosti 105 000 Kč
daň ze samost. výdělečné činnosti 120 000 Kč
daň zvláštní sazbou 16 000 Kč
daň právnických osob 120 000 Kč
DPH 200 000 Kč
komunální odpad 46 000 Kč
poplatek za psa 2 700 Kč
správní poplatky 1 000 Kč
daň z nemovitostí 60 000 Kč
dotace na státní správu 0 Kč
zemědělství 3 900 Kč
pěstební činnost 10 000 Kč
pitná voda 60 000 Kč
komunální služby a územní rozvoj 10 000 Kč
komunální odpad (třídění odpadu) 10 000 Kč
činnost místní správy 1 000 Kč
obecné příjmy 3 000 Kč
celkem 768 600 Kč
2. Výdaje
pěstební činnost 2 000 Kč
silnice 64 500 Kč
pitná voda 209 900 Kč
předškolní zařízení 10 000 Kč
základní školy 10 000 Kč
činnosti knihovnické 4 600 Kč
kultura (kronikář) 2 500 Kč
kultura (věcné dary) 6 500 Kč
veřejné osvětlení 55 000 Kč
komunální služby a úz. rozvoj 18 100 Kč
komunální odpad 50 000 Kč
péče o vzhled obcí 40 000 Kč
zastupitelstva obcí 50 000 Kč
činnost místní správy 240 000 Kč
obecné výdaje 5 500 Kč
celkem 768 600 Kč