Rozpočet obce Úherčice na rok 2007

Příjmy
Daň ze závislé činnosti 130 000 Kč
Daň ze samostatné výdělečné činnosti 15 000 Kč
Daň zvláštní sazbou 10 000 Kč
Daň právnických osob 170 000 Kč
Dotace na výkon státní správy 7 000 Kč
DPH 250 000 Kč
Komunální odpad 42 000 Kč
Poplatek ze psů 2 000 Kč
Správní poplatky 1 000 Kč
Daň z nemovitostí 70 000 Kč
Příjmy z podnikání v zemědělství 5 000 Kč
Pěstební činnost – obecní les 82 000 Kč
Pitná voda 85 400 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 1 000 Kč
Zneškodňování komunálního odpadu 10 000 Kč
Činnost místní správy 0 Kč
Obecné příjmy 1 000 Kč
Celkem 881 400 Kč
Výdaje
Pěstební činnost 2 000 Kč
Silnice 90 000 Kč
Pitná voda 212 400 Kč
Úpravy drobných vodních toků 0 Kč
Školy a školky 43 000 Kč
Knihovna 21 600 Kč
Ostatní kultura 12 000 Kč
Ochrana památek 0 Kč
Veřejné osvětlení 32 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 23 300 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 58 000 Kč
Péče o vzhled obce 45 000 Kč
Požární ochrana 4 000 Kč
Zastupitelstva obcí 69 000 Kč
Činnost místní správy 250 180 Kč
Obecné výdaje 19 400 Kč
Celkem 881 880 Kč
Rozdíl
Příjmy − výdaje −480 Kč