Rozpočet obce Úherčice na rok 2008

Příjmy
Daň ze závislé činnosti 145 300 Kč
Daň ze samostatné výdělečné činnosti 12 100 Kč
Daň zvláštní sazbou 6 700 Kč
Daň právnických osob 208 700 Kč
Dotace na výkon státní správy 7 200 Kč
DPH 338 800 Kč
Odnětí lesní půdy 1 000 Kč
Likvidace komunálního odpadu 50 000 Kč
Poplatek ze psů 2 700 Kč
Správní poplatky 500 Kč
Daň z nemovitostí 75 000 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 5 000 Kč
Pitná voda 96 500 Kč
Likvidace odpadů 11 700 Kč
Banka – úroky z běžného účtu 500 Kč
Celkem 961 700 Kč
Výdaje
Odborná správa lesa 2 000 Kč
Silnice – zimní údžba 40 000 Kč
Silnice – opravy a údržba komunikací 100 000 Kč
Pitná voda – provoz vodárny 96 500 Kč
Předškolní zařízení 30 000 Kč
Základní školy 17 000 Kč
Knihovna – ostatní osobní výdaje 3 600 Kč
Knihovna – knihy 1 000 Kč
Knihovna – energie 14 000 Kč
Ostatní kultura – věcné dary, posvícení 12 000 Kč
Ochrana památek – kaplička 86 100 Kč
Veřejné osvětlení 36 000 Kč
Svazek obcí Heřmanoměstecko 3 500 Kč
Územní plán 50 000 Kč
Komunální služby – geometrické plány 20 000 Kč
Obecně prospěšné práce 3 000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000 Kč
Péče o vzhled obce – údržba zeleně 30 000 Kč
Požární ochrana 4 000 Kč
Zastupitelstva obcí 75 000 Kč
Místní správa 278 000 Kč
Celkem 961 700 Kč
Rozdíl
Příjmy − výdaje 0 Kč