Rozpočet obce Úherčice na rok 2009

Příjmy
Daň ze závislé činnosti 205 000 Kč
Daň ze samostatné výdělečné činnosti 24 000 Kč
Daň zvláštní sazbou 16 000 Kč
Daň právnických osob 292 000 Kč
DPH 435 000 Kč
Komunální odpad 53 000 Kč
Poplatek za psa 3 000 Kč
Správní poplatky 1 000 Kč
Daň z nemovitostí 80 000 Kč
Dotace na státní správu 8 000 Kč
Zemědělství 5 000 Kč
Pěstební činnost 5 000 Kč
Pitná voda 115 000 Kč
Nebezpečný odpad ASEKOL 2 000 Kč
Komunální odpad (třídění odpadu) 10 000 Kč
Celkem 1 254 000 Kč
Výdaje
Pěstební činnost 2 000 Kč
Silnice 115 000 Kč
Pitná voda 117 000 Kč
Předškolní zařízení 40 000 Kč
Základní školy 25 000 Kč
Činnosti knihovnické 20 000 Kč
Kultura (kronikář, nový obecní úřad) 303 000 Kč
Kultura (věcné dary) 12 000 Kč
Veřejné osvětlení 38 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 24 000 Kč
Územní plán obce 75 000 Kč
Komunální odpad 63 000 Kč
Péče o vzhled obcí 30 000 Kč
Příspěvek hasiči Heřmanův Městec 4 000 Kč
Zastupitelstva obcí 98 000 Kč
Činnost místní správy 271 000 Kč
Obecné výdaje 5 000 Kč
Vratka za volby 12 000 Kč
Celkem 1 254 000 Kč
Rozdíl
Příjmy − výdaje 0 Kč