Rozpočet obce Úherčice na rok 2010

Příjmy
Daň ze závislé činnosti 166 000 Kč
Daň ze samostatné výdělečné činnosti 105 000 Kč
Daň zvláštní sazbou 16 000 Kč
Daň právnických osob 223 000 Kč
DPH 419 000 Kč
Komunální odpad 40 000 Kč
Poplatek za psa 3 000 Kč
Správní poplatky 1 000 Kč
Daň z nemovitostí 125 000 Kč
Dotace na státní správu 7 000 Kč
Zemědělství 6 000 Kč
Pěstební činnost 5 000 Kč
Pitná voda 127 000 Kč
Nebezpečný odpad ASEKOL 2 000 Kč
Komunální odpad (třídění odpadu) 10 000 Kč
Celkem 1 255 000 Kč
Výdaje
Pěstební činnost 2 000 Kč
Silnice 140 000 Kč
Pitná voda 123 000 Kč
Předškolní zařízení 35 000 Kč
Základní školy 30 000 Kč
Činnosti knihovnické 26 000 Kč
Kultura (kronikář, nový obecní úřad) 230 000 Kč
Kultura (věcné dary) 30 000 Kč
Veřejné osvětlení 40 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 24 000 Kč
Oprava kapličky 90 000 Kč
Komunální odpad 71 000 Kč
Péče o vzhled obcí 5 000 Kč
Příspěvek hasiči Heřmanův Městec 4 000 Kč
Zastupitelstva obcí 98 000 Kč
Činnost místní správy 302 000 Kč
Obecné výdaje 5 000 Kč
Celkem 1 255 000 Kč
Rozdíl
Příjmy − výdaje 0 Kč
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 27. 11. 2009
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 16. 12. 2009