Rozpočet obce Úherčice na rok 2011

Příjmy
Daň ze závislé činnosti 180 000 Kč
Daň ze samostatné výdělečné činnosti 20 000 Kč
Daň zvláštní sazbou 30 000 Kč
Daň právnických osob 200 000 Kč
DPH 420 000 Kč
Komunální odpad 40 000 Kč
Poplatek za psa 2 000 Kč
Správní poplatky 2 000 Kč
Daň z nemovitostí 125 000 Kč
Dotace na státní správu 60 100 Kč
Zemědělství 7 000 Kč
Pěstební činnost 2 000 Kč
Pitná voda 95 000 Kč
Nebezpečný odpad ASEKOL 2 000 Kč
Komunální odpad (třídění odpadu) 10 000 Kč
Celkem 1 195 100 Kč
Výdaje
Pěstební činnost 0 Kč
Silnice 85 000 Kč
Pitná voda 95 000 Kč
Předškolní zařízení 15 000 Kč
Základní školy 68 000 Kč
Činnosti knihovnické 20 000 Kč
Kultura (kronikář, nový obecní úřad) 110 100 Kč
Kultura (věcné dary) 30 000 Kč
Veřejné osvětlení 45 000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 24 000 Kč
Komunální odpad 76 000 Kč
Péče o vzhled obcí 33 000 Kč
Příspěvek hasiči Heřmanův Městec 4 000 Kč
Zastupitelstva obcí 219 000 Kč
Činnost místní správy 353 000 Kč
Obecné výdaje 6 000 Kč
Vratka dotace volby 12 000 Kč
Celkem 1 195 100 Kč
Rozdíl
Příjmy − výdaje 0 Kč
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 29. 11. 2010
Sejmuto z úředních desek obce dne: 17. 12. 2010