USNESENÍ č. 5/2002

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 7. 10. 2002 v 19.30 hodin v budově OÚ Úherčice.

Zastupitelstvo obce:

  1. zamítlo vstup obce do jakéhokoliv honebního společenstva
  2. odsouhlasilo směnu části pozemku p.č. 345/1 za části pozemku obce p.č. 344/2 a 344/3 pro výstavbu místního vodovodu
  3. odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3/2002

V Úherčicích dne 9. 10. 2002

Jana Písařová
místostarosta
Václav Škaryd
starosta