Usnesení č. 1/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 25. ledna 2003

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) souhlasí

c) pověřuje

d) ukládá

V Úherčicích dne 28. 1. 2003

místostarosta starostka
Vítězslav Nevole Jana Písařová
Vyvěšeno: 27. prosince 2003
Sejmuto: 10. ledna 2003