USNESENÍ č. 2/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 14. března 2003

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) zamítá

d) ukládá

V Úherčicích dne 19. 3. 2003

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka