Usnesení č. 3/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 24. května 2003

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 28. května 2003

místostarosta starostka
Vítězslav Nevole Jana Písařová
Vyvěšeno: 28. 5. 2003
Sejmuto: 12. 6. 2003