Usnesení č. 4/2003

Ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 14. července 2003

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 15. července 2003

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka