Usnesení č. 5/2003

Ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 3. září 2003

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 3. září 2003

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka