Usnesení č. 6/2003

Ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 15. 10. 2003.

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 15. 10. 2003

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka