Usnesení č. 7/2003

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 10. 12. 2003

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) ukládá

c) bere na vědomí

V Úherčicích dne 11. 12. 2003

místostarosta starostka
Vítězslav Nevole Jana Písařová
Vyvěšeno: 12. 12. 2003
Sejmuto: 27. 12. 2003