Usnesení č. 1/2004

Ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 18. 2. 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 20. února 2004

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka