Usnesení č. 2/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 29. dubna 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 5. května 2004

místostarosta starostka
Vítězslav Nevole Jana Písařová
Vyvěšeno: 5. května 2004
Sejmuto: 21. května 2004