Usnesení č. 5/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 10. září 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

V Úherčicích dne 16. září 2004.

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka