Usnesení č. 6/2004

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 11. listopadu 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) ukládá

c) bere na vědomí

V Úherčicích dne 18. listopadu 2004

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka