Usnesení č. 7/2004

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 16. prosince 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) ukládá

c) bere na vědomí

V Úherčicích dne 20. prosince 2004

místostarosta starostka
Vítězslav Nevole Jana Písařová
Vyvěšeno: 27. 12. 2004
Sejmuto: 10. 1. 2005