Usnesení č. 1/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 2. března 2005

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

V Úherčicích dne 10. března 2005

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka