Usnesení č. 2/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 2. června 2005

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zrušuje

c) bere na vědomí

d) jmenuje

e) ukládá

V Úherčicích dne 3. června 2005

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:6. června 2005
Sejmuto:22. června 2005