Usnesení č. 3/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 1. září 2005

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 5. září 2005

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:5. září 2005
Sejmuto:21. září 2005