Usnesení č. 4/2005

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 24. listopadu 2005

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) pověřuje

c) zrušuje

d) bere na vědomí

e) ukládá

V Úherčicích dne 30. listopadu 2005

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:1. prosince 2005
Sejmuto:16. prosince 2005