Usnesení č. 1/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 23. února 2006

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 2. března 2006

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:3. března 2006
Sejmuto:19. března 2006