Usnesení č. 2/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 24. května 2006

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 25. května 2006

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:26. května 2006
Sejmuto:9. června 2006