Usnesení č. 3/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 20. července 2006

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 27. července 2006

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:27. července 2006
Sejmuto:10. srpna 2006