Usnesení č. 4/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 11. září 2006

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 14. září 2006

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:15. září 2006
Sejmuto:30. září 2006