Usnesení č. 6/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 4. prosince 2006

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 7. prosince 2006

Karel Vondra
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:8. prosince 2006
Sejmuto:23. prosince 2006