Usnesení č. 7/2006

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 21. prosince 2006

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) ukládá

V Úherčicích dne 29. prosince 2006

Karel Vondra
místostarosta
Jana Písařová
starostka