Usnesení č. 1/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 20. března 2007

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) ruší

d) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 20. března 2007

Karel Vondra
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:5. dubna 2007
Sejmuto:20. dubna 2007