Usnesení č. 2/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 14. června 2007

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) pověřuje

c) zamítá

d) bere na vědomí

e) ukládá

V Úherčicích dne 18. června 2007

Karel Vondra
místostarosta
Jana Písařová
starostka
Vyvěšeno:22. června 2007
Sejmuto:6. července 2007