Usnesení č. 3/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 13. září 2007

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 17. září 2007

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno: 17. září 2007
Sejmuto: