Usnesení č. 4/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 13. prosince 2007

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 17. prosince 2007

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno:
Sejmuto: