Usnesení č. 1/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 31. února 2008

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

V Úherčicích dne 31. února 2008

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno: 4. 2. 2008
Sejmuto: 19. 2. 2008