Usnesení č. 2/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 13. března 2008

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 20. března 2008

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová