Usnesení č. 3/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 12. června 2008

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) zamítá

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 13. června 2008

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová