Usnesení č. 4/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 10. července 2008

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

V Úherčicích dne 11. července 2008

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová