Usnesení č. 2/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 26. března 2009

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) stanovuje

c) zamítá

d) ukládá

V Úherčicích dne 9. dubna 2009

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. dubna 2009
Sejmuto z úřední desky dne: 25. dubna 2009