Usnesení č. 4/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 27. srpna 2009

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

V Úherčicích dne 27. srpna 2009

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 1. září 2009
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 17. září 2009