Usnesení č. 5/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 24. září 2009

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

c) bere na vědomí

d) ukládá

V Úherčicích dne 25. září 2009

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 29. září 2009
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 15. října 2009