Usnesení č. 6/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 17. prosince 2009

Zastupitelstvo obce:

schvaluje

bere na vědomí

ukládá

V Úherčicích dne 18. prosince 2009

místostarosta starostka
Karel Vondra Jana Písařová
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 21. prosince 2009
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 6. ledna 2010