Usnesení č. 3/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 13. června 2011

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) vyslovuje souhlas

d) ukládá

V Úherčicích dne 23. června 2011

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 23. června 2011
Sejmuto z úředních desek obce dne: 8. července 2011