Usnesení č. 1/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice konaného dne 28. března 2013

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

c) ukládá

V Úherčicích dne 4. dubna 2013

místostarostka starosta
Jiřina Bochníčková Pavel Horák
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 5. dubna 2013
Sejmuto z úředních desek obce dne: 20. dubna 2013