Závěrečný účet za rok 2009
Obec Úherčice

a) Příjmy
Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2009
Daň ze závislé činnosti 167 000,00 Kč 171 110,80 Kč
Daň z podnikání 108 000,00 Kč 108 477,38 Kč
Daň se zvláštní sazbou 15 000,00 Kč 15 615,04 Kč
Daň právnických osob 193 000,00 Kč 194 677,56 Kč
DPH 399 000,00 Kč 391 755,17 Kč
Správní poplatky 1 600,00 Kč 760,00 Kč
Komunální odpad 40 000,00 Kč 35 850,00 Kč
Poplatek za psa 3 000,00 Kč 2 722,00 Kč
Daň z nemovitostí 93 000,00 Kč 93 343,85 Kč
Dotace volby 16 500,00 Kč 16 500,00 Kč
Dotace na státní správu 7 400,00 Kč 7 400,00 Kč
Dotace Czech POINT 63 200,00 Kč 63 135,00 Kč
Dotace na opravu komunikací 118 700,00 Kč 118 669,10 Kč
Dotace na územní plán 93 800,00 Kč 93 750,00 Kč
Nájem z pozemků 6 300,00 Kč 2 758,00 Kč
Těžba dřeva 23 000,00 Kč 19 512,00 Kč
Vodné 115 000,00 Kč 42 483,00 Kč
Vratka poplatku za odběr podzemní vody 2 800,00 Kč 20 736,00 Kč
Zřízení věcného břemene ČEZ 500,00 Kč 500,00 Kč
Prodej pozemků 12 000,00 Kč 11 913,00 Kč
Odpady ASEKOL 2 000,00 Kč 2 850,00 Kč
Komunální odpad podnikatelé 1 000,00 Kč 1 261,00 Kč
Třídění odpadů 10 000,00 Kč 11 885,00 Kč
Prodej požární stříkačky 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
Poskytnutí práva sběru květu 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Celkem 1 494 300,00 Kč 1 430 163,90 Kč
b) Výdaje
Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2009
Správa lesa 2 000,00 Kč 1 392,30 Kč
Materiál na posyp komunikací 10 000,00 Kč 656,00 Kč
Zimní údržba komunikací 30 000,00 Kč 16 460,00 Kč
Opravy komunikací 251 700,00 Kč 246 658,83 Kč
Odměny provoz vodovodu 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
Drobný hmotný majetek 35 000,00 Kč 34 590,00 Kč
Materiál vodovod 2 000,00 Kč 1 591,00 Kč
Elektrická energie vodárna 29 000,00 Kč 28 256,00 Kč
PHM 500,00 Kč 428,00 Kč
Služby vodovod 50 000,00 Kč 46 245,10 Kč
Opravy a udržování 5 500,00 Kč 6 545,00 Kč
Cestovné 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Odběr podzemní vody 12 000,00 Kč 12 216,00 Kč
Školky 34 000,00 Kč 30 574,00 Kč
Školy 31 000,00 Kč 28 340,00 Kč
Odměna knihovník 4 000,00 Kč 3 600,00 Kč
knížky MK 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Elektrická energie knihovna 17 000,00 Kč 16 686,00 Kč
Drobný hmotný majetek kronika 4 000,00 Kč 3 990,00 Kč
Materiál kronika 1 000,00 Kč 513,00 Kč
Školení kronika 3 000,00 Kč 2 965,00 Kč
Služby 7 000,00 Kč 5 087,00 Kč
Cestovné 800,00 Kč 720,00 Kč
Rekonstrukce úřadu 102 500,00 Kč 102 500,00 Kč
Nákup zboží 2 000,00 Kč 1 717,00 Kč
Kultura materiál 1 000,00 Kč 572,00 Kč
Kultura pohoštění 3 000,00 Kč 3 109,00 Kč
Věcné dary 9 000,00 Kč 8 212,00 Kč
Elektrická energie VO 28 000,00 Kč 24 482,00 Kč
Opravy VO 10 000,00 Kč 5 725,80 Kč
Územní plán 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč
Vykácení ostrůvku na návsi 7 000,00 Kč 7 100,00 Kč
Materiál místní hospodářství 1 000,00 Kč 1 011,00 Kč
Služby – zhotovení GP 36 000,00 Kč 16 932,00 Kč
Svazek obcí 4 000,00 Kč 3 510,00 Kč
Odvoz komunálního odpadu 70 000,00 Kč 67 771,00 Kč
Odměna údržba zeleně 22 000,00 Kč 22 068,00 Kč
Sociální pojištění dohoda 4 800,00 Kč 4 779,50 Kč
Zdravotní pojištění dohoda 2 000,00 Kč 2 044,00 Kč
Ochranné pomůcky 500,00 Kč 30,00 Kč
Materiál 1 000,00 Kč 1 307,00 Kč
PHM 1 000,00 Kč 1 076,00 Kč
Služby 1 700,00 Kč 1 685,00 Kč
Cestovné 1 000,00 Kč 1 008,00 Kč
Varovné SMS 1 000,00 Kč 100,00 Kč
Příspěvek hasiči HM 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Refundace zastupitelé 3 000,00 Kč 2 408,00 Kč
Odměny zastupitelstva 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč
Zdravotní pojištění 6 000,00 Kč 5 940,00 Kč
Pojistné z refundací 1 000,00 Kč 803,00 Kč
Služby telekomunikací 19 000,00 Kč 18 114,00 Kč
Cestovné zastupitelstva 3 000,00 Kč 1 685,00 Kč
Odměny volební komise 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč
Zdravotní pojištění 700,00 Kč 747,00 Kč
Materiál volby 500,00 Kč 469,00 Kč
Oprava kopírky 10 000,00 Kč 9 996,00 Kč
Cestovné volební komise 500,00 Kč 251,00 Kč
Občerstvení volby 700,00 Kč 657,00 Kč
Platy zaměstnanců 117 000,00 Kč 116 447,00 Kč
Dohody o práci 15 000,00 Kč 7 620,00 Kč
Sociální pojištění 29 000,00 Kč 23 483,50 Kč
Zdravotní pojištění 10 000,00 Kč 10 649,00 Kč
Pojistné zaměstnanců 1 000,00 Kč 592,00 Kč
Publikace 3 000,00 Kč 9 474,90 Kč
Drobný hmotný majetek 18 000,00 Kč 19 351,60 Kč
Kancelářské potřeby 10 000,00 Kč 9 222,00 Kč
Elektrická energie 30 000,00 Kč 33 374,00 Kč
Poštovné 3 000,00 Kč 2 667,00 Kč
Telefon 17 000,00 Kč 16 564,37 Kč
Pojistné , daň právnických osob 5 000,00 Kč 4 326,00 Kč
Právnické služby 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Školení zaměstnanců 6 000,00 Kč 9 825,00 Kč
Ostatní služby 15 000,00 Kč 14 203,50 Kč
Cestovné zaměstnanci 4 000,00 Kč 4 636,00 Kč
Občerstvení 5 000,00 Kč 4 990,00 Kč
Příspěvek zrakově postiženým 500,00 Kč 500,00 Kč
Platby daní a poplatků 500,00 Kč 50,00 Kč
Náhrady mezd 1 000,00 Kč 0,00 Kč
Poplatky za účet 5 000,00 Kč 4 445,00 Kč
Vratka dotace na volby 12 000,00 Kč 11 711,00 Kč
Daň z převodu nemovitostí 1 000,00 Kč 333,00 Kč
Drobný hmotný majetek Czech POINT 66 000,00 Kč 65 434,90 Kč
Programové vybavení Czech POINT 9 300,00 Kč 7 842,10 Kč
Zpracování žádosti Czech POINT 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Celkem 1 494 300,00 Kč 1 407 664,40 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2008 385 669,40 Kč
Příjmy v roce 2009 1 430 163,90 Kč
Výdaje v roce 2009 1 407 664,40 Kč
Výsledek hospodaření 2009 408 168,90 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2009 461 168,90 Kč (výsledek hospodaření 2009 + 53 000,00 Kč jistina AVE Praha)

c) Vyúčtování poskytnutých dotací

Dotace na opravu místních komunikací
Přijato od krajského úřadu 120 000,00 Kč
Vyčerpáno 118 669,10 Kč
Vráceno 1 330,90 Kč
Dotace na volby do Evropského parlamentu
Přijato od krajského úřadu 16 500,00 Kč
Vyčerpáno 21 720,00 Kč
Podána žádost o doplatek 5 220,00 Kč
Dotace na zřízení kontaktního místa Czech POINT
Přijato od krajského úřadu 79 837,00 Kč
Vyčerpáno 63 135,00 Kč
Vráceno 16 702,00 Kč
Dotace na pořízení územního plánu obce
Přijato od krajského úřadu 93 750,00 Kč
Vyčerpáno 93 750,00 Kč
Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 30. května 2010
Sejmuto z úředních desek obce dne: 14. čevna 2010