Výstavba vodovodu

V lednu 2003 podala Obec Úherčice žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. V témže roce byl dohotoven projekt na vodovod o třech větvích v celkové délce 2 368 m s akumulační nádrží z místního zdroje velmi kvalitní vody. V následujícím roce bylo přiděleno dotačně 3 160 999,60 Kč a z vlastních zdrojů povinnost vynaložit 2 108 681 Kč rozloženě na dva roky. Stavbu jsme zahájili v září 2004 a zkolaudovali v listopadu 2005.

V průběhu roku 2005 jsme spolupracovali s občany na vodovodních přípojkách, které jsme kolaudovali v březnu 2006.

Výstavba vodovodu i přípojek byla kladně zhodnocena všemi příslušnými kontrolními orgány.

V současné době (rok 2006) je napojeno 56 vodovodních přípojek z celkového počtu 62 čísel popisných a připravujeme další 2 napojování k novým stavbám rodinných domů. Podle stálého zájmu o výstavbu v obci nezůstaneme u poslední přípojky.