Usnesení č. 3/2004

ze zasedání zastupitelstva obce Úherčice, konaného dne 26. května 2004

Zastupitelstvo obce:

a) schvaluje

b) bere na vědomí

V Úherčicích dne 27. května 2004

Vítězslav Nevole
místostarosta
Jana Písařová
starostka